spring, at home, summer

Mieszkanie dla Młodych w 2021 roku co Nas czeka ?

Mieszkanie dla Młodych
MdM

Program Mieszkanie dla Młodych w skrócie MdM funkcjonował przez blisko 5 lat i miał istotny wpływ na rynek nieruchomości. Na omawiany program socjalny przez cały okres rządzący przeznaczyli ponad 3 mld złotych. Głównymi beneficjentami MdM były osoby samotne oraz bezdzietne pary (70% beneficjentów). 

Jakie wymagania należało spełnić i kto mógł liczyć na to dofinansowanie ? Niestety ale musiałem użyć tutaj czasu przeszłego…

Mieszkanie dla Młodych był bardzo popularnym programem, który funkcjonował w latach 2014-2018.  Głównym celem programu była pomoc młodym ludziom w kupnie Swojego pierwszego mieszkania. Poprzez specjalnie utworzony Funduszu Wsparcia potencjalny beneficjent mógł liczyć na wsparcie w postaci pokrycia kosztów kredytu, czy wkładu własnego. Poza celami czysto socjalnymi program ten miał być czynnikiem który „rozkręci” gospodarkę, a konkretnie rynek nieruchomości. Można powiedzieć, że cel stymulujący osiągnięto, co widać po wzrostach.

Omawiany program miał dużo ograniczeń, które miały ustrzec przed nadużyciami. Pomimo tego z programu w Polsce skorzystały tysiące osób. Myślę że beneficjentów byłoby więcej i w dalszym ciągu potencjalny ” Kowalski ” by z niego skorzystał, ale niestety program zakończył swój „żywot” w 2018 roku.

Wcześniej wspomniałem o ograniczeniach oto one :

 • wiek kredytobiorcy nie mógł być wyższy niż 35 lat,
 • beneficjent nie mógł posiadać własnych nieruchomości,
 • korzystający nie mógł posiadać prawa do mieszkania komunalnego,

Kto wg kategorii mógł zostać beneficjentem programu Mieszkania dla Młodych ?

 • Młode małżeństwa, w których co najmniej jeden z małżonków nie ukończył 35 lat,
 • Single przed 36 rokiem życia w dniu skorzystania z programu,
 • Pary nie żyjące w związku małżeńskim spełniające powyższe kryteria wiekowe,
 • Wielodzietne rodziny,
 • Osoby samotnie wychowujące dziecko,
 • Wdowy, wdowcy bądź osoby po rozwodzie,

Powyższe kryteria były tylko warunkiem początkowo klasyfikującym, ponieważ aby przystąpić do programu nie bez znaczenia były:

 • Zdolność kredytowa, na poziomie satysfakcjonującym banki,
 • Okres kredytowania musiał być większy niż 15 lat,
 • Wysokość kwoty kredytu musiała być większa niż 50% wartości kupowanej nieruchomości.

Dodatkowym stymulantem programu miał być mechanizm zapewniający drugi zastrzyk finansowy w postaci dopłaty do kredytu. Ten dodatkowy benefit był powiązany z wychowaniem co najmniej trójki dzieci. Można było z niego skorzystać w czasie 5 lat od uruchomienia kredytu. Mogło to dotyczyć np. osób które dopiero po przeprowadzce planowały powiększenie rodziny. Wysokość takiego wsparcia to 5% ceny kupionej nieruchomości na dzień transakcji. 

Ograniczenia w zależności od kategorii korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych:

 • 10% – single i bezdzietne rodziny. Taki wkład własny był wystarczający aby zaciągnąć zobowiązanie,
 • 15% – rodziny wychowujące jedno dziecko,
 • 20% – rodziny wychowujące dwójkę dzieci,
 • 30% – rodziny z trójką dzieci,

Na jakie kwoty pieniężne z Funduszu Wsparcia mogli liczyć kredytobiorcy ?

Urzędy Wojewódzkie ustalały kwoty i kwoty te zależały od wskaźnika przeliczeniowego aktualizowanego co pół roku i od lokalizacji nieruchomości. Aby zobrazować posłużę się przykładem i tak np. wysokość dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych we Wrocławiu wynosiła 22 tysiące złotych. Można zobaczyć jak to się odnosi do rzeczywistych cen w stolicy Dolnego Śląska na wyspecjalizowanych programach informacyjnych. Czyli oznacza to że korzystający z MdM mógł kupić dowolne mieszkanie w Goleniowie posiłkując się wyliczeniami wojewódzkimi ? Odpowiedź brzmi nie…, niestety, ale istniał szereg ograniczeń który zezwalał na zakup mieszkania/domu o określonym metrażu. I tak:

 • Osoby takie jak – single. młode pary, rodziny bezdzietne oraz te z jednym bądź dwójką dzieci mogły starać się o mieszkania do 75m2 lub domu do 100m2,
 • Rodziny z trójką lub więcej dzieci – mieszkania do 85m2 lub dom do 110 m2,

MdM 2021 co dalej ?

Jak już wspomniałem wcześniej program został zawieszony w 2018 roku. Wg. ekspertów nie spełniał on wymagań socjalnych. Było to spowodowane tym, że najbiedniejsi nie mogli sobie pozwolić na zakup. W planach było wdrożenie programów analogicznych z tą różnicą, że miały one zaspokoić potrzeby najbardziej zagrożonych warstw społeczeństwa. W ramach kontynuacji utworzono kolejne programy. jW związku z tym, że nie uzyskały one zbyt dużego zainteresowania pozwolę je Sobie opisać w dużym skrócie 🙂 :

 • Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu, mieszkanie musi być zasiedlone po raz pierwszy, umowa pomiędzy developerem, a urzędem gminy. Kryterium zarobkowe – nie mogą przekraczać 60% średniej krajowej (dla par w sumie 120%).Więcej o programie tu,
 • Mieszkanie Plus – podobnie jak wyżej z opcją dalszego wykupienia nieruchomości po 15 latach. Obecnie w ramach programu Mieszkanie Plus na terenie całej Polski budowane są osiedla mieszkalne. Więcej o programie tu.

Niestety, ale jak na razie kolejny program na wzór MdM jest tylko zapowiadany. Informowałem już o tym na Swoim profilu na FB, ale co z tego będzie w praktyce to się okaże. Biorąc pod uwagę zastój gospodarczy spowodowany pandemią COVID należy trzymać kciuki, aby tym razem na zapowiedziach/pracach się nie skończyło…

KKredyt Krzysztof Król

Kontakt.

Źródło – jaw.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *